Ar-Ge Hizmetleri

Ar-Ge Hizmetleri

Rekabetin giderek arttığı günümüzde, Ar-Ge ve inovasyon altında yapılan yatırımların ülke ekonomilerinin büyümesinde doğrudan etkili olduğu kabul ediliyor.


Türkiye’de de bu kapsamda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetlerinin GSYİH içerisindeki payının yüzde 1’den yüzde 3’e çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Ar-Ge ve yenilik harcamalarının artırılması hedeflenmekte olup vergisel teşvik ve destek mekanizmaları ile özel sektör kuruluşları destekleniyor.


5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile işletmelere önemli vergisel avantajlar sağlanıyor.


Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri aynı zamanda TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kuruluşların destek programları kapsamında fırsatlar sunuluyor.


Ar-Ge ve Tasarım Teşvik Hizmetleri ekibimiz, Ar-Ge için sağlanan devlet teşvikleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Proje Bazlı Destekler ile ilgili süreçlerin tüm aşamalarında şirketinize destek olur. Ar-Ge ve Devlet Teşvikleri alanında uzman ekibimiz, uzun yıllar kamu kurumlarında edindiği geniş tecrübe ve özel sektör uzmanlığı ile bu süreçleri en etkin şekilde yönetmenizi sağlar.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ